Uzm. Dr. Nurdan BarçaUzm. Dr. Nurdan BarçaRadyoloji Uzmanı AnkaraUzm. Dr. Nurdan BarçaMenü
Erkekte Meme Kanseri

Erkekte Meme Kanseri Nedir?

Erkeklerde meme kanseri tüm meme kanserlerinin %1'inden azını oluşturur. Ortalama görülme yaşı 60-64 dür.

Erkeklerde meme kanserinin görülme riski yaşla birlikte artış gösterir. Sol memede daha fazla görülür, bilateral olma olasılığı %2 dir. Pozitif aile öyküsü olan durumlarda görülme sıklığı 2-4 kattır.

Bazı genetik ve kromozomal anomalilerde görülme riski daha fazladır: Klinefelter Sendromu, Kallmann Sendromu, Cowden Sendromu.

Erkekte Meme Kanseri Risk Faktörleri

 • Jinekomastiye sebep olan durumlar (östrojen/androjen oranı) meme kanserine de yol açabilmektedir. Ancak jinekomastiden meme kanserine doğrudan gelişim görülmemiştir.
 • Östrojen/androjen oranının uzun süre yüksek kalması artmış meme kanseri riskine işaret edebilir.
 • Östrojen miktarını artıran kronik hastalıklar(siroz, beslenme bozuklukları) meme kanseri riskini de artırmaktadır.
 • Bilateral meme kanseri riski, transseksüellerde ve prostat kanserli hastalarda, uzun süreli östrojen kullanımı nedeniyle fazladır.
 • 10 yıldan fazla süren obezite, riski artırmaktadır.
 • Uzun süreli digoksin, metil-dopa ve serotonin uptake inhibitörleri kullanımında risk artmaktadır.
 • Testosteron miktarının düşmesi (testis atrofisi sonucu) Torsiyonş İnfarkt (Bilateral inguinal herniorapi),Orşit, Şiddetli travma, İnmemiş testis
 • Prolaktin artışı(pituiter adenomu, ilaç kullanımı, kafa travması, kranial irradyasyon sonucu)
 • Uzun süre sıcaklık artışı olan ortamlarda çalışmak(yüksek ısılı fırınlarda…)
 • Kronik elektromanyetik maruziyeti
 • İntratorasik tümörlerde kullanılan iyonize radyasyon
 • İmmün sistemi baskılayan hastalıklar.

Erkekte Meme Kanseri Belirtileri

 • Meme kanseri olanlarda uzun süreli jinekomasti de bulunabilir.
 • Asimetrik jinekomastiyi meme kanserinden ayırt etmek zordur.
 • Meme kanserinde genelde nodül ağrısız, ele gelir, sert ve meme başı arkasındadır (subareolar). Daha nadir olarak üst dış kadranda yerleşebilir. Asimetrik jinekomasti ise genelde hassas ve subareolardır.
 • Erkeklerde teşhis konulduğu zaman genellikle en az 6 aylık bir kitle bulunmaktadır.
 • Erkek memesinde karsinom genelde santral duktuslardan (süt kanallarından) oluştuğundan, serozanguinöz ya da kanlı akıntı kadınlara göre daha sık görülür.
 • Erkekte meme kadındakinden daha küçük olduğundan, meme ve deri retraksiyonu daha küçük lezyonlarda ve daha sık görülür.
 • Meme başı ülserasyonu nadiren Paget hastalığında da görülebilir, erkeklerde kadınlardakinden daha pigmentlidir.
 • Vakaların yarısında teşhis anında aksiller lenf nodu da tutulmuştur. Bunun sebebi memenin daha küçük olması ve erkek meme kanserlerinin çoğunun lenfatiklerden zengin periaerolar bölgede bulunmasıdır.
 • Vakaların az miktarında lenfödem / inflamatuar karsinom işaretleri görülebilir.

Erkekte Meme Kanseri Tanısı

Meme Kanserinde Mamografi

 • İnceleme bilateral yapılmalıdır.
 • Bulgular kadınlardakine benzer.
 • Kitle %80-90’ındadır.
 • Erkekte daha çok köşeli ya da spiküledir.
 • Subaerolar görülür, genelde hafif eksantriktir.
 • Erkekte kalsifikasyon kadınlara göre daha nadir görülür. Daha az sayıda, iri taneli, yuvarlak, lezyonun çevresindedir.
 • Cilt ve meme başında retraksiyon, büyümüş aksiller lenf nodları ve generalize ödem görülebilir.
 • Mamografide ve klinik tetkikte kaygı veren kitle varlığında ultrasonografi yapılmalıdır.

Meme Kanserinde Ultrasonografi

Erkekte karsinomlar subareolardir. Düzensiz sınırlı, hipoekoik solid kitle olarak izlenir. US da malign lezyonların görünümü değişken olduğundan malignansinin sekonder işaretlerini görmek önemlidir. Duktus genişlemesi, Dallanma, Kalsifikasyon, Mikrolobülasyon, cilt kalınlaşması. Ultrasonografi aynı zamanda kılavuzlu biyopsi için de kullanılabilir.

Erkekte Meme Kanseri Tedavisi

 • Mastektomi ve lenf nod biyopsisi/disseksiyonu
 • Metastazlar için hormon tedavisi

Prognoz

 • Erkeklerde prognoz kadınlardaki gibidir.
 • Ancak erkekler daha ileri evrelerde ve meme boyutu küçük olduğu için göğüs duvarı, lenf nodları, deri ve meme ucu katılımıyla fark edilirler.
 • Aksillanın durumu,
 • Tümör boyutu ve yerleşimi,
 • Tümörün cilde ve göğüs duvarına fiksasyonu,
 • Ülserasyon
 • Prognozu etkiler
Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
Uzm. Dr. Nurdan Barça
Editör
Uzm. Dr. Nurdan Barça
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Uzm. Dr. Nurdan BarçaUzm. Dr. Nurdan BarçaRadyoloji Uzmanı Ankara
0543 115 1010