Uzm. Dr. Nurdan BarçaUzm. Dr. Nurdan BarçaRadyoloji Uzmanı AnkaraUzm. Dr. Nurdan BarçaMenü
Meme Ultrasonu

Meme Ultrasonu Nedir?

Meme ultrasonu, insan kulağının algılayabileceğinden çok daha yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla memenin görüntülenmesi işlemidir. 

Meme ultrasonu, meme dokusundaki yapıları ayrıntılı bir şekilde görselleştirmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır. Ses dalgaları, memedeki farklı dokulara çarptığında, bu dalgaların yankıları alınıp bilgisayar tarafından işlenir ve görüntüler elde edilir. Meme ultrasonu radyasyon içermez, zararsız bir işlemdir.

Hem meme ultrasonu işlemi hem de elde edilen verilerin incelenerek raporlanması meme radyolojisi uzmanları tarafından yapılır.

Meme Ultrasonu Ne İçin Çekilir?

Meme ultrasonu, meme dokusundaki anormallikleri değerlendirmek ve meme sağlığıyla ilgili çeşitli durumları belirlemek amacıyla kullanılır.

İşte meme ultrasonunun çekilmesi için bazı yaygın nedenler:

Mamografi, yoğun meme dokusu olan kadınlarda, tüm kanserleri saptayamaz ve bu durumlarda başarı oranı yaklaşık %60’a düşer. Bu durumda, meme dokusunun yoğun olduğu kişilerde bu inceleme, ek olarak yapılacak ultrasonografi incelemesi ile desteklenmelidir. Bu şekilde duyarlılık yüzde 90’ın üzerine çıkarılabiliyor. Ultrasonografi bu olgularda problem çözücü bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Ultrason, mamografiye yardımcı en sık kullanılan yöntemdir.

Tanı Amaçlı Meme Ultrasonu

Memede ele gelen kitle varlığında bu kitlenin ne olduğunun belirlenebilmesi için US inceleme yapılır.  Bu kitlenin kist (sıvı keseciği) ya da solid (katı kitle) olup olmadığı değerlendirilir, yapısal özellikleri hakkında bilgi verir.

Mamografide saptanan nodüller, asimetrik dansiteler, takipteki hastada yeni gelişen dansiteler, yapısal bozukluklar ultrason kullanılarak daha detaylı bir şekilde incelenir ve doğrulanır.

Mamografi çekimi için çok genç olan kadınlarda (40yaş altı) meme görüntülemesinde ve  hamilelikte ve emzirme döneminde memede ele gelen kitle varlığında ilk görüntüleme yöntemi meme ultrasonudur.

Meme ultrasonu, meme ağrısı veya memede şişkinlik gibi semptomların nedenini belirlemede yardımcı olabilir. Bu durumlar genellikle hormonal değişikliklerle ilişkilidir, ultrason bu değişiklikleri daha iyi gösterir.

Tarama Amaçlı Meme Ultrasonu

 • Tarama mamografisinin negatif olduğu ancak kanser riskinin yüksek olduğu olgularda,
 • Daha önce US de saptanan, mamografide görülmeyen çok sayıda her iki memede görülen lezyonların takibinde,
 • Meme başının akıntısının nedenini araştırmada,
 • Bilinen meme kanserinin yaygınlığının araştırılmasında,
 • Mamografinin negatif olduğu meme kanser metastazı saptanan hastalarda memede kanser araştırılmasında,
 • Meme protezli implantlı kadınlarda mamografiye ilave olarak implant rüptürü araştırılmasında,
 • Erkek hastalarda memede ele gelen kitle şikayeti mevcut ise,
 • Memedeki şüpheli bir kitleden örnek almak veya meme kistlerini boşaltmak amacıyla girişimsel işlemlerde rehber olarak, meme ultrasonundan yararlanılır.

Meme ultrasonu, genellikle diğer görüntüleme teknikleri (örneğin, mamografi) ile birlikte kullanılır ve bir bütün olarak değerlendirme yapılmasına yardımcı olur. Ancak her durumda, meme ultrasonunun neden ve nasıl kullanılacağı, bireysel hasta durumuna bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle, bir doktorun önerisi ve yönlendirmesi önemlidir.

Meme Ultrasona Girmeden Önce Ne Yapılmalı? 

Meme ultrasonu öncesi genellikle özel bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyulmaz. Ancak, genel olarak aşağıdaki önerilere dikkat etmek faydalı olabilir:

 • Rahat Kıyafet Giyin: Meme ultrasonu sırasında üst giyim çıkartılabilir. Bu nedenle, rahat ve önden açılabilen bir üst giyim seçmek, muayene sırasında daha konforlu olmanızı sağlar.
 • Takıları ve Kozmetik Ürünleri Çıkartın: Meme bölgesindeki takıları çıkartın ve kozmetik ürünleri temizleyin. Bu, ultrason cihazının cilde daha iyi temas etmesini sağlar ve daha net görüntüler elde edilmesine yardımcı olur.
 • Daha Önceki Görüntü ve Raporları Getirin: Daha önce yapılmış meme görüntüleme test sonuçlarınız varsa, bu kayıtları getirmek faydalı olabilir. Bu, doktorunuzun mevcut durumu daha iyi değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Meme ultrasonu genellikle hızlı ve invaziv olmayan bir prosedürdür. Uygulama sırasında teknisyen veya doktor size her adımı açıklayacak ve muayenenin konforlu ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çaba gösterecektir.

Meme Ultrasonu

Meme Ultrasonu Nasıl Çekilir?

Meme ultrasonu için hasta, muayene için üst giyimini çıkartır. Hasta, sırt üstü pozisyonda yatar.

Meme ultrasonu cihazının probu (transdüser) jel ile kaplanır. Bu jel, cildin üzerinde daha iyi bir ses iletimi sağlar. Meme radyoloji uzmanı  jelli probu meme bölgesine yerleştirir.

Probun cilde temas etmesiyle birlikte ses dalgaları gönderilir. Ses dalgaları vücut içinde dolaşır ve yansımalar alınarak bilgisayar tarafından görüntüler oluşturulur.

Elde edilen görüntüler, meme dokusunun detaylı bir haritasını sunar.  Doktor, elde edilen görüntüleri değerlendirir.

Meme ultrasonu, genellikle ağrısız bir prosedürdür ve radyasyon içermez.

Meme ultrasonu ve mamografi aynı şey mi?

Mamografi, yoğun meme dokusu olan kadınlarda, fibroglandüler dokunun üstüste gelmesi (süperempoze) olması nedeniyle tüm kanserleri saptayamaz, başarı oranı yaklaşık %60’a düşer.

Ultrasonografi bu olgularda problem çözücü bir yöntem olarak mamografiye ilave kullanılır. Bu şekilde duyarlılık yüzde 90’ın üzerine çıkarılabiliyor. Ultrason, mamografi işlemine yardımcı en sık kullanılan yöntemdir.

Mamografi radyasyonla yapılan işlemdir. Ultrason ise radyasyon içermez.

Meme Kanseri Taramasında Meme Ultrasonu

Meme ultrasonu incelemelerinin meme kanseri taramaları için kullanılmamasının temel nedeni, meme kanserinde erken dönem belirtisi olan hücresel düzeyde kalsiyum birikimlerinin (kireçlenme-kalsifikasyon) ultrasonografi ile görülememesidir.

Bu kalsiyum birikimleri, sıklıkla, elle fark edilebilen veya ultrasonografi ile saptanabilen bir kitle oluşmadan önceki mikroskopik odakları gösterdiğinden erken tanı açısından çok önemlidir.

Aynı nedenle, bu durum, taramalarda mamografiyi vazgeçilmez kılar, çünkü bu alanlar ultrasonografik incelemede ya hiç görülemez, ya da kolayca gözden kaçırılabilir. Ayrıca ultrasonografinin, kanser olmayan ve biyopsi gerektirecek pek çok doku oluşumunu saptayarak gereksiz takiplere ve biyopsilere sebep olması kullanılmasını engellemektedir.

Ultrason, incelemeyi yapan radyoloğun deneyimine ve yeteneğine bağlıdır. Bu nedenle görüntülerin yorumlanması mutlaka “Meme Radyoloğu” tarafından yapılmalıdır. Meme kanseri ameliyatı işlemini de, "Meme ve Endokrin Cerrahisi Genel Cerrahi Uzmanı" hekimleri yapmaktadır.

Meme Ultrasonu (USG) Ankara

Meme ultrasonu, 30-35 yaşının altındaki kadınlarda meme ile ilgili şikâyet ve bulgularda ilk kullanılan inceleme yöntemidir. Ultrasonda şüpheli bir bulgu varlığında radyolog gerekli görürse mamografiyi ultrasona ekleyebilmektedir.

Tanısal göğüs ultrasonu amacı palpe edilen veya mamografide saptanan normal dışı bir görünümün, bir kitlenin, distorsiyonun, mikrokalsifikasyonlara eşlik eden bir dansitenin ultrasonografik bulgularının araştırılması, değerlendirilmesi ve biyopsi gerekip gerekmediğine karar verilmesidir. Ayrıca;

 • Kitlenin solid-kistik (yumuşak dokumu, içi sıvı dolu kesecik mi) ayırımı,
 • Gebelik ve emzirme döneminde,
 • Meme protezli-İmplantlı kadınlarda mamografiye ilave,
 • 35 yaş altı semptomlu kadınlar,
 • Erkek hastalarda erkek hastalarda da ele gelen kitle şikayeti mevcut ise,
 • Memedeki şüpheli bir kitleden örnek almak veya meme kistlerini boşaltmak amacıyla girişimsel işlemlerde rehber olarak,
 • Yüksek riskli tip C-D dens-heterojen memede taramaya ilave olarak ultrasonografiden yararlanılabilir.

Meme Renkli Doppler Ultrasonu

Meme Renkli Doppler Ultrasonu

RDUS ile damar hastalıklarının araştırılması, doku ve organlardaki kan damarlarının dağılımının incelenmesi ve dolayısıyla tümörlerde kanserleşme eğilimlerinin araştırılması mümkündür. Memenin ve bölgenin incelenmesinde damarsal yapıların lezyonlarla ilişkisi ve damarlanması açısından yol gösterici olabilir.

Ultrason Elastografi

 • Ultrason probu ile dokular üzerine mekanik basınçlar uygulanır. Bu basıncın doku boyutunda meydana getirdiği esnekliğin ölçülmesi ile doku karakteristiği hakkında bilgi alınır.
 • Benign ve malign lezyonlar arasındaki sertlik-yumuşaklık farkları renk skalası ve rakamsal olarak saptanır.
 • Malign (kötü huylu) lezyonlar, benign (iyi huylu) lezyonlara ve meme dokusuna göre daha serttir.
 • Palpasyondan (elle muayeneden) daha objektiftir.

Erkeklerde Meme Ultrasonu Yapılır mı?

Erkeklerde ilk radyolojik inceleme yöntemi ultrason olmakla beraber şüphe varlığında mamografi de yapılabilmektedir. Meme kanseri her 7-8 kadında bir görülürken, bütün meme kanserlerinin içerisinde erkeklerde görülme olasılığı yüzde 1’den daha azdır.

Meme Ultrasonu Ne Kadar Sürer?

Meme ultrasonu çekim süresi her bir meme için yaklaşık 20 dakikadır.

Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
Uzm. Dr. Nurdan Barça
Editör
Uzm. Dr. Nurdan Barça
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Uzm. Dr. Nurdan BarçaUzm. Dr. Nurdan BarçaRadyoloji Uzmanı Ankara
0543 115 1010