Uzm. Dr. Nurdan BarçaUzm. Dr. Nurdan BarçaRadyoloji Uzmanı AnkaraUzm. Dr. Nurdan BarçaMenü

Uzm. Dr. Nurdan Barça

Uzm. Dr. Nurdan Barça

Hakkımda

1964 yılında Kırıkkale’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Nazilli ve Ankara’da tamamladım.1981 yılında Ankara Fen Lisesi’nden mezun oldum.

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdim.

1987-1992 yılları arasında İstanbul SSK Ok Meydanı Hastanesi ve Yozgat SSK Dispanseri'nde pratisyen hekim olarak çalıştım.

1995 yılında S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde radyoloji ihtisas eğitimimi tamamlayarak ayni hastaneye uzman olarak atandım .

1995 yılında Dr Levent Araz ile birlikte Meme Görüntüleme Ünitesi’ni kurmuş olup 2016 yılına kadar meme radyoloğu olarak görev yaptım.

2016 yılında emekli olup halihazırda Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen Ulusal Meme Kanser Tarama Projesinde çalışmaktayım. Ayni zamanda muayenehanemde hastalarıma hizmet veriyorum. Evli, iki çocuk, bir torun sahibiyim.

Yabancı Dil

 • İngilizce

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Radyoloji Derneği Meme Çalışma Grubu
 • Ankara Meme Hastalıkları Derneği
 • European Society of Radiology (ESR)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yayınlar

 1. Bilateral invasive papillary carcinoma of the breast Elverici E, Barça AN, Türksoy O,Araz L, Yüksel E. Clinical Imaging Nov 2007 31(6):419-421.
 2. Interobserver and Intraobserver Agreement of sonografic BIRADS lexicon in the Assessment of Breast Masses Elverici E, Zengin B, Barça N Iranian Journal of Radiology 20013;9:10 (3).
 3. Meme lezyonlarında sonografik BIRADS sonuç kategorileri için pozitif öngörü Değerleri Zengin B,Elverici E, Barça N The Journal of Breast Health 20013;9:125-9.
 4. The coexistence of Behçet’s diseases and ankylosing spondylitis Borman P,Barca N Rheumatology Int March 2000, 33-3 (623-629).
 5. Functional Disability and quality of life in patients with ankylosing spondylitis Bostan E Barca N Rheumatol Int 2003:23(3)121-126.
 6. The nottingham health profile in rheumatoid arthritis: correlation withother health status measurements and clinical variables Sivas F, Erçin O, Tanyolaç O, Barça N, Aydoğ S, Ozoran K Rheumatol Int.2004JUL;24(4):203-6.
 7. Carpal collapse in patience with rheumatoit arthritis Ucan H Barca N Clinical Rheumatology 25(6) 2006.
 8. The relation between joint erosion and generalized osteoporosis and disease activity in patients with rheumatoid arthritis Sivas F, Barca N Rheumatology International 2006: volume 26,number 10,896-899.
 9. The effect of radiological hand osteoarthritis on hand function. Özkan B,Keskin D,Bodur H,Barca N Clin.Rheumatol 2007;26:1621-1625.
 10. The relationship between enthesitis indices and disease activity parameters in patients with ankylosing spondylitis. Sivas F, Mermerci Başkan B, Erkal İnal E,Akbulut Aktekin L,Barca N, Özoran K, Bodur H Clin Rheumatol 2009 March;28(3):259-264.
 11. The relation between gender and disease activity criteria functional and psychological status in rheumatoid arthritis patients Başkan BM Eser F Barca N JPMRS 2010;13:15-20.
 12. The relationship between the serum üric acid level,neutrophil lymphocyte ratio,and carotid intima media thickness in chronic kidney disease. Ozkayar N, Barca N ,Dede F Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 1239.
 13. The relationship between asymptomatic organ damage, and serum soluble tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis (sTWEAK) and Interleukin-17A (IL-17A) levels in non-diabetic hypertensive patients. Ates I, Ozkayar N, Akyel F, Topcuoglu C, Akyel S, Barça AN, Dede F. BMC Nephrol. 2014 Oct 1;15:159. doi: 10.1186/1471-2369-15-159.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Olgu sunusu: Erkek meme kanseri Barça N,Gülner G Ankara Numune Hastanesi Tıp degisi.
 2. Hematolojik kökenli Meme Kitleleri Barça N,Aydın U ,Araz L Türk Radyoloji dergisi 2002(8)2,228-230.
 3. Geçmişte ve halen hormon replasman tedavisi kullanılan postmenapozal kadınlarda mammografik dansite artışı Gülhan S,Barça N Türk infertilite Dergisi 2004;11-4.
 4. Erkek Meme Kanseri ve Mamografi Çavuşoğlu M,Barça N Demet Sağlık Bilimleri Dergisi 2004;6-2.
 5. Geriatrik yaş grubundaki kadın hastalarda meme görüntüleme bulguları Elverici E, Barça AN, Polat Düzgün A, Araz L, Turkish Journal of Geriatrics 2007;10(1):1-4.
 6. Solid Meme Lezyonlarını Değerlendirmede B-Mod,Renkli Doppler ve Power Doppler Ultrasonografinin Yeri Ö Türksoy,L Araz,S Yıldız,N Barça,E Yüksel Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Mecmuası 2008;61(2):68-72.
 7. Foreign body in breast:A sswollen piece of a sewing neddle Elverici E, Barça AN, Araz L,Erhuner Z, Ertuğ N Meme Sağlığı Dergisi 2009 Cilt 5, Sayı 2 sayfa 110-111.
 8. Erkek memesinde nadir bir kitle:Plimatrikoma Yavuz ,E,Barça N,Araz L,Yüksel E Meme Sağlığı Dergisi 2011,cilt7,sayı 2 sayfa 137-139.
 9. Meme lezyonlarında sonografik BIRADS sonuç kategorileri için pozitif öngörü Değerleri Zengin B,Elverici E, Barça N.
 10. Memenin Fronkülosis Olgusu: Ultrasonografi Bulguları. Elverici E, Barça N KÜ Tıp Fak Derg 2013; 15(2): 37-39.
 11. Postmenapozal dönemde HRT ne sekonder memede gelişen mamografik değişiklikleri gösteren olgu sunumu Çavuşoğlu M,Barça N.
 12. Postmenapozal osteoporotik kadınlarda postür analizinin kemik mineral yoğunluğu ile ilişkisi Borman P,Barça N Osteoporoz dünyasından 1999:113-117.
 13. Postmenapozal kadınlarda östrojen replasman tedavisinin diz osteoartriti gelişimi üzerine etkileri Borman P,Barça N Osteoporoz dünyasından 2000:2(66-70).
 14. Olgu sunusu:Klippel-Feil Sendromu Borman P,Barça N Doğu Fiziksel Tıp ve Rehabilitayon dergisi 2000:1-2(39-41).
 15. Plevranın malign tümörlerinde toraks bilgisayarlı tomografinin tanı değeri Barça N,Yıldırım N Solunum hastalıkları dergisi cilt 12 sayı 2001-1(31-38).
 16. Romatoid artritli hastalarda ayak deformiteleri Keskin D,Barça N Fiziksel Tıp 2003:6(1).
 17. Comparison of functional disabilitymeasures and clinical variables in rheumatoid Arthritis Borman P,Barca N Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2003;14:150-8.

Ulusal Kongrelerde Yayınlanmış Sözlü Bildiri/Posterler

 1. Postmenapozal dönemde HRT ne sekonder memede gelişen mamografik değişiklikleri gösteren olgu sunumu Çavuşoğlu M,Barça N 17.Türk radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2000 İstanbul.
 2. Memenin fronkülozis olgusu Elverici E, Barça AN, Irmak A, Araz L 30 .Radyoloji Kongresi Kasım2009Antalya.
 3. Hiperprolaktinemi ile birliktelik gösteren granülomatöz mastit olgusu Elverici E, Barça AN, Işık G, Araz L,Yüksel E, 30 .Radyoloji Kongresi Kasım2009Antalya.
 4. Memenin invaziv kribriform karsinomu;US bulguları Elverici E, B arça AN, Yiğitel S, Araz L,Yüksel E, 30.Radyoloji Kongresi Kasım2009Antalya.
 5. Metaplastik Meme karsinomu olgu sunumu Elverici E, Barca N 31.ulusal radyoloji Kongresi.
 6. Intratestiküler Varikosel Griskala ve Renkli Doppler US bulguları olgu sunumu Özsoy A,Barca N 31.ulusal radyoloji Kongresi.
 7. Menapoz öncesi bayan olgularda mamografide saptanan vasküler arterial kalsifikasyonlar,erken hipertansif retinopatinin öncü bir göstergesi olabilir mi? Özsoy A,Aktaş H,Barça N 33.Ulusal Radyoloji Kongresi 7-11 Kasım 2012.
 8. Memede biyopsi önerilen BIRADS4-5 lezyonlu olgularda elastografinin malignite tanısına katkısı var mı? Özsoy A,Barça N 33.Ulusal Radyoloji Kongresi 7-11 Kasım 2012.
 9. Nonpalpabl BIRADS4 lezyonların US bulgular ve patoloji korelasyonu Elverici E,Barça N 33.Ulusal Radyoloji Kongresi 7-11Kasım 2012.
 10. Çocukluk çağı dönemde meme başı akıntısı eşlik eden kitle lezyonlarının ultrasonografi patoloji sonuçları Özsoy A, Aktaş H,Barça N 33.Ulusal Radyoloji Kongresi 7-11 Kasım 2012.
 11. Memenin nadir görülen benign kitlesi:Tübüler adenoma Özsoy A, Barça N 33.Ulusal Radyoloji Kongres i7-11 Kasım 2012.
 12. Kronik böbrek Hastalığında Ürik asit düzeyi,nötrofil lenfosit oranı ve Karotis intima Media kalınlığı arasındaki ilişki Özkayar N,Barça N 30.Ulusal Hipertansiyon, Diyaliz ve transplantasyon Konresi 13-17 Kasım 2013.
 13. Non-diyabetik Hipertansif Hastalarda serum katepsinD düzeyi ve Karotis İntima Media Kalınlığı arasındaki ilişki Özkayar N,Akyel F, Barça N 30.Ulusal Hipertansiyon, Diyaliz ve transplantasyon Konresi 13-17 Kasım 2013.
 14. Meme Kanseri Ve Bilinen Risk Faktörleri Arasında İlişki, Tek Merkezli Çalışma N Barça, A Özsoy, B Dölek, L Araz 34. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013.
 15. Bilateral meme kitleleri ile tanı alan memenin alösemik primer myeloid sarkomu Özsoy A, Akdal B, Barça N 34. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013.
 16. Memenin paget hastalığı: olgu sunumu. Aktaş H ,Barça N 34. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013.
 17. Nadir bir olgu: Erkekte memenin invaziv papiller karsinomu Özsoy A, Barça N 34. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013.
 18. Unilateral dev juvenil fibroadenom: olgu sunumu. Özsoy A, Barça N Araz L. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013.
 19. Primer Meme Tüberkülozu – İki Olgu Sunumu. Nurdan Barça, Arzu Özsoy 34. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013.
 20. Areola-Papilla Kompleksi Tutan Nörofibromatozisli İki Olgu Sunumu. Nurdan Barça, Arzu Özsoy 34. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013.
 21. Erkek olguda akciğerden memeye metastaz Özsoy A, Barça N Araz L. 35. Ulusal radyoloji kongresi.
 22. Laktasyonda kitle ayırıcı tanısında enfekte galaktosel : Olgu sunumu Özsoy A, Barça N Araz L. 35. Ulusal radyoloji kongresi.

Katıldığı Sunum ve Toplantılar

Sunumlar

 • Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2008: Erkek Memesinin Değerlendirilmesi
 • Ankara Meme Hastalıkları Derneği 30 Ocak 2014: Meme Semptomlarında ve patolojilerinde tanısal yaklaşım algoritmaları (olgular eşliğinde tartışma)
 • S.B.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı: Mamografi Çekim Teknikleri Eğitimi Eylül 2018
 • S.B.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı: Mamografi Çekim Teknikleri Eğitimi Eylül 2019
 • S.B.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı: Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi 2019

Toplantılar

 • Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği Gastrointestinal Sistem radyolojisi Sempozyumu Haziran 1994 Ankara
 • Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 95 Haziran 1995 Ankara
 • Tıbbi Ultrasonografi Derneği Doppler Ultrasonografi Kursu Mayıs Ankara
 • Ankara Kanser-Ankara Radyoloji Araştırma ve Yardım Derneği Meme görüntüleme Kursu Ocak 2002 Ankara
 • Ankara Meme Hastalıkları Derneği Meme Kanseri için risk ve risk azaltıcı yaklaşımlar Ocak 2006 Ankara
 • Türk Radyoloji Derneği 2.Ulusal Meme Görüntüleme Sempozyumu Mart 2010 Ankara
 • 9.Ulusal Meme Haslıkları Kongresi 2007 Ankara
 • Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Jinekolojik Görüntüleme ve Meme Radyolojisi Sempozyumu Aralık 2014 Ankara
 • Meme Semptomlarında ve patolojilerinde tanısal yaklaşım algoritmaları Ocak 2014
 • Türk Radyoloji Derneği 4.Ulusal Meme Radyolojisi Sempozyumu Mayıs 2014 Ankara
 • Sağlık Bakanlığı Kanser dairesi başkanlığı Consensus conference on breast cancer and mammography screening Kasım 2014 Ankara
 • Dr.Tom Stavros’un birinci meme ultrasonografi kursu Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu Haziran 2014 İstanbul
 • Ankara Meme Hastalıkları Derneği Meme Kanserinde yüksek risk tanımı ve herediter meme kanseri kursu Mart 2015
 • Türk Radyoloji Derneği 5.Ulusal Meme Radyolojisi Sempozyumu Nisan 2016 Ankara
 • Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Meme Radyolojisi Sempozyumu Aralık 2016
 • Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı-Tarama Sonrası Teşhis Eğitimleri Nisan 2017
 • Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı - Mamografi Çekim Teknikleri Eğitimi Eylül 2018
 • Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı - Mamografi Çekim Teknikleri Eğitimi Eylül 2019
 • Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı - Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi2019
Uzm. Dr. Nurdan BarçaUzm. Dr. Nurdan BarçaRadyoloji Uzmanı Ankara
0543 115 1010